Mariehamns Pensionärsförening r.f

Jobbar just nu på presentationen i Power Point för utställningen på Seniormässan den 28 april i stadshuset          

sen till Röda-korsgården för handledning i datorkunskap för mina flitiga elever MPF-datorskolan,

samt redaktionsmöte  i MPF-kansliet