Mariehamn är med sina ca 11 000 invånare den befolkningsmässigt största kommunen och den enda staden, tillika huvudstaden, i det autonoma och svensktalande öriket Åland. Staden är säte för det lagstiftande parlamentet, Ålands lagting, och för Ålands landskapsregering. Mariehamn är den största enspråkigt svenska kommunen i Finland.

Staden ligger huvudsakligen på ett drygt kilometerbrett näs och har en samlad areal på 11 km². Mariehamn grundades 1861, då Åland var en del av det ryska imperiet. Namnet har staden fått från Maria Alexandrovna, den dåvarande ryske tsaren Alexander II:s fru.

Här finns en stor hamn, Västerhamn, från vilken det dagligen går färjor till Stockholm, Tallinn, Åbo, Helsingfors och Kapellskär. De goda färjekommunikationerna och Ålands geografiska läge har gynnat turismnäringen i staden. På stadens östra strand finns Österhamn med en av nordens största gästhamnar, utflyktsmålet Lilla holmen, Sjökvarteret och badhuset Mariebad. I staden ligger Ålands centralsjukhus och ca 3 km utanför staden ligger Mariehamns flygplats.


Ståtbådan en staty i brons och röd granit utanför Ålands lagtings parlamentsbyggnad

ÅLANDS LAGTING - ETT PARLAMENT
Ålänningarna har tack vare självstyrelsen behörighet att själva stifta lagar om sina inre angelägenheter och att utöva budgetmakt. Ålands lagstiftande församling eller "riksdag" benämns lagting. Lagtinget tillsätter landskapsstyrelsen, Ålands "regering". Reglerna om självstyrelsen finns i självstyrelselagen för Åland som bara kan ändras av Finlands riksdag i grundlagsenlig ordning och med Ålands lagtings samtycke. Nu gällande självstyrelselag trädde i kraft den 1 januari 1993.


Självstyrelsegården med plenisalenInteriör


Mariehamns stadshus

Mariehamns stadshus ligger i Mariehamn på Åland och är centrum för Mariehamns stads stadsfullmäktige och förvaltning. Huset ritades av arkitekt Lars Sonck och byggdes 1939. Ursprungligen fanns även branddepå och ambulansgarage i huset.

Statens Ämbetshus i Mariehamn på Åland hyser Statens ämbetsverk på Åland och dess förvaltning. Här ligger bland annat Ålands tingsrätt, Ålands förvaltningsdomstol, kriminalvårdsväsendet på Åland, Ålands tulldistrikt, skattebyrån, lantmäteribyrån och landskapsfogdeämbetet.


Gatuliv:
   


   
                         
Blomsterprakt nedanför stadshuset i "Öhbergska Backen"
Staden från ovan

Traditionell marknad i Röda Korsets regi
Familjen på väg till marknaden i Esplanadennostalgi
Wirénska huset vid torgetLeksakshandeln vid S. EsplanadgatanTaxistationen vid Societetshuset

Societetshuset i Mariehamn på 1910-20-talet. Huset är byggt av trä och visar s k snickarglädje i utsmyckningen. Många vinklar och vrår. I gathörnet finns ett litet torn med spetsigt tak. På taket till den lägre högra flygeln står SOCIETETSHUSET med stora bokstäver. På samma flygels vägg står en skylt med texten KONTOR. Ungefär mitt i bilden framför huset står en vitmålad flaggstång. Till höger på bilden, på andra sidan gatan står ett träd och i skuggan av det står en bil med kantiga former. Bilden är tagen på sommaren.